fbpx

Първото нещо, което притеснява пациентите в този случай, е дискомфорт или лека болка в пръста при ходене. След няколко дни болката се усилва, появяват се други признаци на възпаление – кървав, гноен секрет, отделян от страничната възглавничка на пръ­ста.

 

 

 

Подобен проблем може да въз­никне при всеки човек. Преди време такъв нокът изцяло или частично е бил отстраняван чрез хирургическа операция. Но това води до по-ната­тъшно усукване на нокътя и негово­то повторно врастване. За да се ели­минира безболезнено и да се излекува врасналият нокът, като същевре­менно той се възстанови в изходна физиологична форма, днес се използ­ват скоби за ортониксия и пластини.

Пластината или скобата се закреп­ват на нокътя с лепило или с куки за затягане на страничните ръбове. Тя частично увеличава напречния радиус на нокътя и облекчава натиска върху страничните възглавнички на пръ­ста. Целостта на кожата на пръсти­те се възстановява (повърхността на раната е епидермична). Ако плас­тината или скобата се променят пе­риодично, тогава формата на нокътя се изправя в рамките на няколко ме­сеца. Повторно изкривяване обикно­вено не се случва, когато пациентът следва препоръките на професионал­ния педикюрист.

СТЪПКА ПО СТЪПКА

  1. Провежда се първична консултация (регистриране на оплак­вания, анамнеза за заболяването, минали и хронични заболявания, общ и локален преглед, обяснява се стратегията на лечението за целия период);
  2. Извършва се странична корекция на ноктите за незабавно облекчаване на болката и заздравяване на раната или възпалението (ако е необходимо);
  3. Инсталира се ортониксическа система – скоба или пластина, протези, там­пониране (ако е необходимо). Периодът за носене се определя от педикюриста (обикновено 1,5–2 месеца). След това скобите се коригират, премахват се или се заместват с нови. Лечението трае от 4 до 12 месеца в зависимост от това, до каква степен е засегнато врастването и/или усукването на ноктите. Тази технология изисква много опит и квалификация, но дава отлични резултати – усещането за болка спира в рамките на един ден.

Поставените скоби са активни през цялото време със силата на натиск, коя­то педикюристът им е дал. Макар и рядко, поради индивидуалните свойства на нокътя или удар, пластината може да излезе от нокътната плочка. Ле­чението приключва, когато се постигне задоволително състояние на външния вид на ноктите, който да съответства на физиологична­та норма или очакванията на педикюриста и пациента.

За консултация: салон Магама, София, ул. Дамян Груев 46
тел. 0898777740
magama.org

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!