fbpx

Лятото се задава с пълна сила и цветовете са навсякъде. Най-хитовата услуга във фризьорските салони, боядисването на коса, разнообразява визията на прага на този го­рещ сезон, изпълнен с приключения и забава

В предишния брой спряхме внимание­то си върху първия дял на колористи­ката, в който научихме за важността на диагностиката на косата и кожния тест, които фризьорите трябва да направят преди процедура, за да ус­тановят как да продължат своята работа с клиентката. Разгледахме също така делението на цветовете на първични (синьо – студен, жълто – топъл, червено – 50 на 50 сту­ден-топъл) и вторични (оранжево, зелено и виолетово, получаващи се при смесване на първичните два по два), а така също и десетте нюанса във фризьорството и техните съ­ответстващи оттенъци. Сега пък ще се запознаем с тънкостите при самото боядисване както на нату­рална, така и на третирана коса. Ще обобщим и какви са особеностите при боядисване на бели коси.

Боядисване на естествена коса

В случай че клиентката никога преди не е боядисвала коса­та си, планирането на цвета е по-лесна задача, тъй като тя може да избере който и да е нюанс в таблицата. В за­висимост от избрания оттенък, при първото боядисване е добре боята да се подсили с необходимите коректори. Сместа от боята и подбрания най-подходящ оксидант се нанася по дължините и краищата на суха и неизмита коса, като времето за действие е 20 минути. След това сместа се приготвя отново, за да се нанесе по корените, а времето за действие е 20–25 минути. Това се отнася за боядисване с амонячни бои, тъй като безамонячните могат да се нанасят включително на мокра коса (полез­но е дори косата да е мазна, защото по този начин пред­пазва косъма от действието на оксиданта). Изборът на оксидант като цяло трябва да е съобразен с техниката на боядисване и цвета, който искаме да постигнем. Този от 3% е с най-слабо действие, тъй като не изсветлява, а взаимодейства с боята, за да спомогне за проникването на пигмента директно в косъма. Оксидантът от 6% из­светлява от едно до две нива, използва се, когато боята е едно ниво по-светла от нюанса на косата. Продуктът от 9% изсветлява до три нива и се използва, когато бо­ята е с две или три нива по-светла от цвета на косата. Най-много трябва да се внимава с оксиданта 12%, който изсветлява от четири до пет нива. За безамонячните бои се използват оксиданти между 4 и 4,5%, които са по-щадя­щи за косата и предпазват от увреждане.

Поръчай новия брой!

Боядисване на бели коси

Както вече стана дума в предишния брой, най-важно е да се установи какъв е процентът на бели коси на клиент­ката. Това позволява да се избере подходящ оксидант за равномерен цвят, да се предвиди време за действие на боята и да се определи дали е нужна препигментация. Тази техника се прилага за възстановяване на бели коси чрез пигментиране и е подходяща за случаи, когато белите коси са равномерно разпределени или са съсредоточени по те­мето на главата. Целта на препигментацията е косата да се омекоти, като алкалният характер на продукта под­готвя космите, за да може оцветяващият компонент да проникне в кортекса. Косата се оцветява предварително и така се създава основа за получаване на желания цвят. При препигментация първо се прилага по-светъл тон на чистия цвят, който впоследствие ще се използва за по­лучаване на желания. Ако например естественият цвят е тъмнорусо (степен на наситеност 6), предната част е с 80% бели коси, а желаният резултат е тъмнорусо–златно, първо се прави препигментация – нанася се боя, по-све­тъл тон от желания, т.е. среднорусо–златно. За самото боядисване се нанася избраният цвят, смесен с оксидант 6% директно върху предварително третираните области. Препигментацията дава на белите коси нужното количе­ство пигмент и осигурява идеално покритие.

Някои фирми имат готови формули за боядисване на бели коси, които правят косата по-тъмна, защото съдържат повече пигмент. Ако понякога покритието не се получава с натурален цвят, директно се използва пигмент, който се смесва с вода и се нанася на косата. След нанасянето на пигмента, започва работата с желания цвят, но е важно да се знае, че върху бели коси никога не трябва да се работи с пепеляв цвят.

В случай че клиентката иска пълно покритие на белите коси, това е постижимо само чрез добавянето на основ­ни нюанси към планирания цвят. Според процентите бяла коса формулата за смесване на основните нюанси е след­ната: при 25% бяла коса 25% от натуралния цвят се при­бавят към избрания от клиентката цвят.

Не бива да се забравя също така, че бялата коса е дебела, пореста и трудна за обработка, което понякога води до усложнения и проблеми. В такива случаи може да се използва един тон по-тъмен от основния нюанс или да се направи репигментация.

Репигментация

Репигментацията е техника, чрез която се възстановя­ват пигментите, изчезнали при изсветляване, обезцветя­ване или побеляване на косата, за да се получи желаният основен цвят. Задължително при репигментация е да се използват топлите тоналности: златисти – за светли оцветявания, медни – за средни оцветявания, и червени – за тъмни оцветявания. Причината е, че в обезцветената коса липсват топли пигменти. Тези тонове трябва да се възстановят преди боядисване, за да осигурят равномер­но покритие на боята. Избира се по-светъл тон от този, който ще бъде нанесен като краен цвят. Боята се смесва с малко вода, за да се получи лесен за нанасяне крем, който се нанася с четка по дължините и краищата. Ако клиентката например е с бялоруса коса (омбре) с изгубени пигменти, а иска натурален, еднакъв цвят, прави се репигментация, за да се избегнат сините и зелени оттенъци на омбрето. Използват се червено и оранжево, които се смесват с вода и се нанасят върху белите части, след което косата не се измива, а се изсушава със сешоар, става на клечки и вече може да се нанесе желаният цвят. Ако клиентката иска пе­пелива 8-ца (светлорусо), използва се натурална 8-ца плюс зелено и синьо, като в корена се работи с 6% оксидант, а в дължините – с 3%, за да се получи хубав равномерен цвят без зелени и сиви оттенъци.

Боядисване на вече третирана коса

В случаите когато се третира вече боядисана коса, тряб­ва да се направи внимателна диагностика, при която да се установи какъв е цветът в дължините и какъв е цветът в корена, за да се прецени какъв оксидант е нужен за пости­гане на равномерен цвят.

Ако например коренът на клиентката е натурален цвят 4-ка (светлокестеняво), по дължините има рус цвят, а желаният краен резултат е бялорусо, стъпките са следни­те. Нанася се терапия или маска върху русите части, за да не попадне в тях боя, тъй като нейният пигмент ще ги оцвети в зелен цвят. Трябва същевременно да се нанесе достатъчно количество от боята в корена, за да се из­бегне получаването на нежелан жълт цвят. Боята в корена е силно изсветляваща. Използва се четка за платине (но с потупване, а не размазване). Времетраенето е 40 минути, след което косата внимателно се измива и се матира с боя, в която се съдържа синьо и виолетово, които се на­насят по дължините за постигате на равномерен цвят. Важно е да си припомним колелото на цветовете, където срещуположните цветове се неутрализират. Няма как да се нанесе само една боя, трябва да се неутрализират раз­личните пигменти, за да се получи хубав рус цвят, а не зе­лен. В нашия случай на светлокестенявото съответства червен оттенък, който се неутрализира със зеления пиг­мент на боята, докато синьото и виолетовото неутра­лизират нежеланите жълто-оранжеви оттенъци, за да се получи хубав пепеляв цвят. За този бялорус цвят в корена се използва оксидант 12%, докато дължината се матира с 3%. Съотношението между синьо и виолетово е 1:2 (може и 1:3).

В други случаи пък може от светъл цвят да се постигне по-тъмен. На косата се нанася пигмент, след което идва желаният цвят, като се работи с оксидант 3%, за да се насити целият цвят.

Има случаи, в които заради неправилно боядисване (или погрешно избрана боя) по дължината са се появили пет­на, съответно имаме повече от два цвята. В употреба влизат повече бои, които се нанасят различно в корените и дължината. Работи се и с различни оксиданти. Нежелани­те цветове се неутрализират с техните срещуположни в колелото на цветовете, за да се получи равномерен желан цвят.

Контуринг

Сред ефектните и набрали популярност през последните години техники за боядисване на косата е т.нар. конту­ринг. Взаимствана от козметиката и адаптирана към коафьорството, тя представлява персонализиран цвят в косата, който максимално добре подчертава или съот­ветно прикрива дадени черти на лицето. Това става, като се подчертаят определени зони от косата, като по-свет­лите тонове са за акцентиране и създаване на обем, а по-тъмните постигат релеф. При контуринга по-тъмните тонове се преливат и ролята им е да приберат бузите, докато по-светлите отразяват светлината и по този начин издължават лицето. Основната идея е чрез прецизен подбор на допълнителни тонове и находчиво поставяне на цветовете да се откроят достойнствата на лицето. Контурингът се прилага най-добре на чупливи и прави коси. Разбира се, трябва да се доверите на професионален фри­зьор колорист, тъй като контурингът изисква отлична преценка и подготовка.

Калифорнийски кичури

Тази техника се счита за една от най-новите и модерни тенденции в оцветяването на косата през 2018 г. Тя се превърна в същински хит на Запад и отвъд Океана, като крайният резултат е прическа като след ден на калифор­нийски плаж – сякаш косата е целуната от слънцето. Тех­никата е практически по-щадяща версия на класическото изсветляване. Косата се боядисва с фина четка на много тънки кичури, за да може новият нюанс да се прелее с ес­тествения цвят плавно, като не се използва фолио. Целта на техниката е косата да изглежда мека и естествена. По дължината може да се нанесе балеажен цвят, а в краищата се добавят повече оцветители за допълнителен акцент и блясък. Основният цвят трябва да има не повече от един тон разлика с цвета в корените. Освен блондинките брюнетките също могат да се насладят на тази тенден­ция, като в техния случай „калифорнийската целувка” се постига с червени и медени оттенъци. Разбира се, кали­форнийските кичури биха били ефектни само ако цветът е съобразен с тена на кожата.

Тигрово око

Тази широко разпространена тенденция в оцветяването на косата е вдъхновена от нюансите на едноименния ка­мък – златисто, карамелено, червеникаво-кафяво. Неслу­чайно на този стил заложиха Дженифър Лопес и Джесика Алба. Техниката на боядисване е близка до тази на балеажа и при нея се запазва естественият цвят на косата в ко­рените. Добавят се кичури с различна дебелина, оцвете­ни в нюанси – от шоколадово и по-светлокестеняво през меднозлатисто. Ефектът „тигрово око” се получава още по-впечатляващо при дами с маслинова кожа и кафяви очи.­

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!