fbpx

Едни от най-разпространените методи за поставяне на треси са капси, щипки и зашиване. Но какво и как да изберете и пре­поръчате на вашите клиенти, разберете в следващите редове.

Видове капси

Разнообразието от капси е огромно както като цвето­ве, така и като размери и уплътнение със или без сили­кон. На пазара може да видите големи капси, микро- и нанокапси. Но защо има толкова видове и как да изберем правилните за нашите удължения?

Препоръчително е да не използвате капси без силикон, защото те директно накъсват косата. Освен това след употреба те могат да изпускат ръжда и да увре­дят косата. Най-често такива проблеми срещаме при русите коси, при които петната от ръжда много труд­но могат да бъдат обработени.

Продълговати капси без силикон са най-здравите на пазара. Но това, че не падат, не означава, че трябва да се използват при удължаване на коса. Някои хора твърдят, че са по-удобни при носене, защото при поставяне кап­сата става кръгла и прилича на керати­нов кичур, но това въобще не е така. Металът, от който е изработена, е в директна връзка с косъма, оцветява го и го накъсва.

Независимо от това, че сме избрали подходящия цвят капса, след нейното поставяне и многократно измиване око­ло нея се появяват малки зеленикави или сиви петна. Най-добре е да използвате капси със силиконов уплътнител, за да предпазите ко­съма от накъсване и оцветяване от метала, както и да предотвратите изплъзването на кичура.

Избираме да работим с големи капси, когато имаме плътна, здрава коса. Те се използват предимно при удъл­жаването на коса с треса. Избягваме да работим с го­леми капси на тънка и фина коса, защото те са видими и доста по-некомфортни от микро- и нанокапсите.

Каква големина капса да използваме, определяме в зави­симост от количеството собствена коса и от треса­та. При гъсти и плътни коси работим с големи капси със силикон, а при по-тънки – с микро- или нанокапси.

Избираме да работим с големи капси на гъсти коси не само заради обема на косата, но заради по-голямата им издръжливост на тежест.

Микро- или нанокапси?

Един от най-често срещаните въпроси, които си зада­ват фризьорите при методите за удължаване на коса, е: „Каква е разликата между удължаване с микро- и на­нокапси?“.

И двата вида може да се използват на по-фини и тънки коси, доста по-незабележими са и благодарение на раз­нообразието от цветове може да изберете точно съв­падение с вашия цвят. Така удълженията ще са съвсем незабележими.

Удължаването на косата с микрокапси беше революция, когато излязоха преди години. Въвеждането на този метод за студено прилагане на удълженията означава­ше, че няма повече да нагрявате кератин или да предиз­виквате увреждане на естествената коса. Микрокапси­те са малки метални пръстени, обикновено облицовани със силикон, който защитава скалпа и естествената ви коса.

Този метален пръстен се прилага върху мал­ка част от естествена коса или кичур. В него се вкарва удължението за коса с игла за поставяне (кука). След това микропръстенът се затяга с клещи и се затваря, което фиксира края на поставения кичур към естествена­та коса.

Удължаването на коса с нанокапси все още е сравнително нов метод и не е толкова популярен. Поставянето им наподобява това на микропръсте­ните. В нанопръстена се вкарва кичура за удължаване с нанонакрайник (кука, през която минава удължената и естествената коса) и се затваря.

Нанокапси може да използвате при поставяне на тре­си или кичури при фина коса. Те са супернезабележими и комфортни при носене на удължения.

Какви са разликите?

Нанокапсата е 90% по-малка от микрокапсата, което означава, че нанопръстенът е много по-дискретен. Ми­кропръстените не се препоръчват за жени с много фина коса. Фината коса трудно покрива микрокапсите, но ус­пешно може да го направи с нанокапсите.

Микропръстените могат да бъдат препозиционирани по време на поддръжката на удълженията. Това озна­чава, че те могат да бъдат преместени обратно към основата на косата до скалпа. Това обикновено се прави след 8 седмици.

Тъй като нанопръстените са толкова малки, те не мо­гат да бъдат преместени и трябва да бъдат премахна­ти и поставени отново при поддръжка.

И при двата метода капсите се отстраняват по един и същи начин. Пръстените се отварят и удълженията се изваждат от пръстена.

Позициониране на капси

Когато поставяме треси с капси, трябва да се съобра­зим къде ще фиксираме удължението на косата, така че то да бъде комфортно за клиента, да не се забелязва и в същото време да имаме максимална дължина на косата.

Капсите трябва да бъдат разположени на около 5 см при по-гъсти коси и на 3 см при по-фини. Когато рабо­тим с фина коса, трябва много точно да разпределим тежестта на тресата, за да запазим естест­вения косъм и да избегнем максимално на­късването. Ако на фина коса поставим капсите на по-голямо разстояние, има опасност от бързо накъсване на коса­та в зоната на фиксиране и поява на т. нар. плешиви петна. Капсите се поставят, като малко количество от собствената коса и кичур от треса­та се вкарват в капсата посредством кука и се фиксират със специални клещи. Така поставени, капсите не приплъзват косата и няма опасност тресата да се из­плъзне.

Как трябва да поставяме капсите при поддържка?

Изключително важно е фризьорите да знаят, че при под­дръжка тресите, поставени чрез капси, не трябва да се прикрепят на едно и също място. Това важи особено за зоната на слепоочието, където косата е най-тънка и най-податлива на накъсване. Избягвайте да по­ставяте треси с капси в предната част на главата. Косата в тази област лесно се накъсва и поставянето на капси само ще ускори процеса и може да се получат бели плешиви петна. При поддръжка трябва да се преместват както мес­тата на тресите, така и зоните, в които се поставят капсите. Това дава възможност естествената коса да ре­лаксира и да се възстанови до следващо­то удължаване. Ако ги поставяме на едно и също място, рискуваме косата много бързо да се накъса и петната да се уголемят.

Да не забравяме, че косата има нужда и от допълнител­на поддръжка за укрепване и здравина. За целта нана­сяйте продукти за растеж по време на поддръжката на удължена коса.

Не поставяйте треси в зоната на слепоочието, където косата много бързо се накъсва. Ако се налага удължава­не на косата и в тези зони, може да изберете поставяне на кератинови кичури или фини стикери.

Кой метод е подходящ за вас?

Разбира се, препоръчваме нанокапси главно заради тех­ния размер. Те наистина са толкова мънички и са чудес­ни за всеки тип коса, включително тънки и руси. Неза­висимо от това, колко гъста е естествената ви коса, колкото по-малка е капсата, толкова по-добре.

Поставяне на удължения с щипки

Най-бързият и лесен начин за поставяне на удължения са треси на щипки, с които бързо и лесно може да се преобразите. Фризьорите трябва да знаят обаче как да изберат правилните щипки за удължения.

Разнообразието от цветове и големина е голямо. Най-общо има три размера на щипките – големи, сред­ни и малки, като ги има отново във формат със и без силикон. Разбира се, по-щадящи за косата са тези със силикон и затова те се използват масово при поста­вяне на треси. Когато работим с много гъста коса, избираме големи щипки, при по-тънка коса – средни, а в зоната на тила – малки.

От треса 100 г могат да бъдат направени два двойни реда и един малък. При по-малките ре­дове се поставят две щипки в краищата, на по-дългите – три щипки, а на реда с най-голяма дължина поставяме четири щипки. Разбира се, това зависи от ин­дивидуалните размери на главата на клиентката и нейните особености.

Обикновено удълженията се поставят с щипки за кратък период, за вечерно пар­ти или просто за седмица, в която искаме да сме с дълга коса. Това не е метод за по­стоянно удължаване, затова преди да си легне­те е добре да махнете удълженията. Така предпаз­вате естествената си коса от накъсване. Аналогичен е случаят, ако заспим с фиба на главата. На сутринта косата ни е оплетена около нея и няма начин да я сва­лим, без да откъснем част от косата си.

Когато поставяте тресите с щипки, е добре косата леко да се тупира, за да се създаде по-плътна текстура. Това е особено важно, ако косата ви е по-хлъзгава. Така ще предотвратите изплъзването на тресата и ще си спес­тите доста голям дискомфорт.

Както при другите методи за удължа­ване и тук внимателното и редовно разресване на естествената и удълже­ната коса е от изключителна важност, за да се избегне неприятно оплитане и възли. Разресваме със специална четка за удължена коса.

Накратко и за шиенето на коса

В зависимост от предпочитанията на клиента треса­та може да бъде зашита към естествената коса по­средством оформянето на фитилчета или оплитане на пълзяща плитка, към която да се зашие редът.

В никакъв случай зашиването на треси не е по-щадящ метод от поставянето им с капси, просто е една идея по-комфортно. При него удължението не убива и не се усеща за разлика от капсите. Този метод е подходящ за клиенти с чувствителен скалп, които имат непоноси­мост към метал или поставяне на голямо количество коса.

Когато удължавате косата с треси независимо дали използване щипки, капси или шиене, е добре да правите почивка между поддръжките. На всеки два месеца сва­ляйте удълженията и оставяйте собствената коса да израсте малко и да бъде обгрижвана с допълнителни продукти за заздравяване.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!