fbpx

През ноември миналата година се случиха чудеса. Адам Браун е ис­тинска звезда на Redken, известен със своите иновативни обучения на разбираем език, които дават безценни умения на фризьорите. Негови­ят колега Крис Мууди вдъхновява професионалистите по света повече от 20 години благодарение на своя несравним богат опит. Срещнахме се с двамата професионалисти минути след края на блестящото шоу.

Крис Мууди

Кога беше първата Ви сре­ща с Redken?

Видях марката преди почти 30 го­дини. Тогава бях на 22, а сега съм на 53! Запознах се с Redken чрез един дистрибутор. Той ми донесе про­дуктите в салона, защото беше видял снимки на мои творения. По онова време бизнесът с продукти беше много по-различен. Все още не беше развит модният елемент, който марката притежава сега. Продуктите работеха изключител­но добре и веднага щом започнахме да ги използваме, забелязахме раз­ликата в качеството на косите на клиентите.

Какво Ви привлече тогава в марката?

Качеството на продуктите и най-вече тяхната приложимост. Когато ги използвахме върху ко­сата, се получаваше точно това, което бе написано на опаковката. Те изпълняваха обещанието си. Един от по-старите про­дукти PPT е чист протеин. Използвахме го при много увредена коса, която е била третирана безброй пъти с обезцветяване или боядис­ване. Когато го нанесохме, само след 5 минути косата се възстанови отново. За­това и до ден днешен аз ра­ботя с Redken.

С какво брандът е по-различен от оста­налите?

Единствената цел на Redken е да помага на професионал­ните фризьори по цял свят да живеят по най-добрия начин. Ние произвеждаме, използваме и про­даваме продукти, но основната ни цел е да повишим качеството на живот и професионализма на рабо­тата в салона. И това го правим с постоянно обучение, което поста­вя фризьора на първо място и му помага да постига целите си.

Как се променя брандът през годините?

В началото Redken беше независим бранд с централа в Калифорния и управляван от Пол Кент и Джери Рединг. За тези изключителни хора важното беше качеството на коса­та. Когато Redken беше закупен от L’Oreal, имахме огромната възмож­ност да се преместим в модната столица на света – Ню Йорк. Така взехме креативността на профе­сионалния фризьор и го приложихме към научния интегритет на про­дуктите. Правейки това, ние има­ме възможността за създаваме най-добрата комбинация от наука и мода.

Какви са тенденциите този сезон?

Една от тях е преоткриване на ми­налото. Виждаме огромно влияние от глем рока на 70-те и началото на 80-те години. Затова на сцена­та създадохме една изключителна прическа в стила на Ziggy Stardust.

Така, вземайки смелостта и себе­раздаването на тази ера, й прида­ваме вкус от 21. век.

На какво искате да научите своите курсисти?

Искам да разберат, че няма про­блем да рискуват, да правят греш­ки и да се учат от опита си. Да вярват в процеса на образование, което им дава Redken, да се дове­ряват на учителите и артистите от семейството на бранда. Да зна­ят, че Redken мисли за интересите на учениците и крайната му цел е те да станат възможно най-добри в това, което правят.

Какво Ви вдъхновява?

Артистите от креативното се­мейство на Redken. Имаме толкова голяма, невероятно талантлива група от цял свят. Redken привлича най-добрите таланти, чиято един­ствена цел е да споделят уменията и познанията си с други фризьори и техните клиенти. Това е сърце­то на артиста на Redken, това най-много ме вдъхновява.

На сцената работихте заедно с българския екип на Redken. Доволен ли сте от резултата?

Всички показаха невероятна енер­гия, страст и желание да направят възможно най-доброто, на което са способни. За мен беше привиле­гия да можем да им помогнем и да работим с тях. Те са съвсем в на­чалото на своя път и има още мно­го, което да научат. Те са толкова отворени и жадни за нещо ново.

Адам Браун

Кога беше първата Ви сре­ща с Redken?

Е, аз имах не една, а цели две срещи с марката. Аз съм от Австралия и Redken е изключително известен бранд в моята страна, още когато бях малък. Беше много висок клас и всички знаеха, че е най-добрата марка, даже не го поставяха под въпрос. Истинското ми запоз­нанство с Redken обаче беше през 1997 г., когато беше избран новият артистичен директор Крис Сорби. Този човек беше толкова честен, уверен и непоклатим. Благодарение на него осъзнах, че това е една въз­можност да науча как да бъда един изключителен фризьор. Образова­телната програма на Redken беше несравнима с нищо друго и можеше да ми помогне.

Пътувате много по света. Как виждате развитието на фризьорството в глоба­лен мащаб?

Като цяло мога да кажа, че фризьор ството е все по-наясно с бизнеса. Това е индустрия, която може да помогне на хората да живеят по един страхотен начин. Когато започнах с фризьорството, то беше за много обикнове­ни хора. В момента това е кариера, която много хора търсят. Има изключителни и известни фризьори и тях­ната страст е да помагат на другите.

Как се разработват нови техники в под­стригването и боя­дисването?

Много техники идват от практи­ката. Ние например сме над 1000 артиста на Redken. Работим заед­но, като опитваме нови неща не­прекъснато. Понякога се проваляме и по този начин създаваме нови техники, но най-важното е те да бъдат повторени.

Марката участва в Седми­цата на модата в Ню Йорк. Може ли да се каже, че сте модни диктатори в приче­ските?

Бих искал да го кажа. Едно от не­щата, което Redken проповядва, е да работим върху всеки клиент индивидуално. Не обичаме да про­меняме стила на хората, а искаме да го подкрепим. Без Redken никога нямаше да съм толкова креативен, колкото съм днес.

Откъде черпите вдъхнове­ние?

То е навсякъде. Например може да гледам някоя картина, но по-скоро забелязвам нейното отражение, цвета, текстурата. Там бих наме­рил нещо, което би ме вдъхновило. Преди бяха графитите, дори тату­ировките.

Водите обучения на фри­зьори в много държави. Как успявате да вдъхновите учениците си да учат нови умения?

Истината за вдъхновението не идва от човека, който води обуче­нието. Той трябва да запали огъня в студентите. Целта на Redken е да помогне на всеки човек да реали­зира себе си. Вместо да им казваме как да правят нещо, ние ги напът­стваме да стигнат до резултата. Така те сами носят отговорност и се развиват.

Как могат фризьорите да имат успешен бизнес?

Те трябва да разберат как да упра­вляват бизнеса си по определен на­чин и да научат фундаменталните основи на управлението. Например всяко обучение в Redken има еле­мент, в който се изучава частта за управление на определена техни­ка, услуга или продукт, или цялост­но управление на фризьорски салон. Защото е страхотно да могат да създадат техника, но ако не знаят как да я продадат, как да я оценят и колко пари да вземат от нея, значи няма да оцелеят.

Как съчетавате личния живот с професионалните ангажименти?

Не спя много, наваксвам си по вре­ме на полет. Но ако наистина оби­чаш това, с което се занимаваш, и искаш да помагаш на хората, това е чест и истинска привилегия, коя­то те зарежда. Семейството ми разбира това, уважава го и ме под­крепя!

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!