fbpx

Брекетите са един от най-често използваните методи за справяне с неправилната захапка и произтичащите последици от нея. Доскоро те бяха метални. Така се виждаха отдалеч, което при­чиняваше значително неудобство у хората, които ги носят. Днес има безцветни брекети, които най-чес­то са изработени от керамика, карбон или изкуствен сапфир. Естетичните съображения са само един от факторите, които следва да вземем под внимание, ко­гато се чудим дали да използваме брекети. Нека видим какви са полуистините за тях, както и дали има по-до­бри алтернативи.

Какъв проблем решават брекетите?

Брекетите са един от начините да се коригира не­правилната захапка на челюстта. Сред вариациите на проблема са дълбока, кръстосана захапка и струпва­не. При дълбоката захапка горните предни зъби покри­ват твърде много долните предни зъби. При кръсто­саната захапка горните задни зъби са навътре спрямо долните. А при струпването имаме неестествено „срещане” на горния и долния ред зъби.

Коригирането на челюстните изменения има две ос­новни цели – естетична и здравословна. Разбира се, всеки иска красива усмивка. Втората цел на носенето на брекети обаче е от по-съществено значение. Пра­вилно подредените зъби осигуряват възможност за по-лесно поддържане на устна хигиена, като с това се намалява рискът от различни парадонтални проблеми. Освен това правилната захапка предпазва зъбите от претоварване и травмиране на челюстните стави, от смущения в дъвченето, гласообразуването, гълта­нето и дишането. При тежки случаи проблемите със захапката може да станат причина за главоболие, бол­ки във врата и дори изкривяване на гръбначния стълб.

Какво представляват брекетите?

В същността си брекетите са малки скоби, които се залепват с фотополимерно лепило върху зъбите. Във всеки брекет има улей, през който минава еластична дъга, свързваща всички брекети в устата. Въпросна­та дъга упражнява натиск върху зъбите в определена посока, променяйки разположението им.

Брекетите се поставят от стоматолог, специали­зирал в ортодонтията – сфера от денталната меди­цина, която се занимава именно с челюстни изменения.

Лечението с брекети е сериозно, а и скъпо начинание. Обикновено трае около 2 години, понякога дори по-дълго. След това има период на поддръжка, по време на който се носят т. нар. ритейнъри. Те предпазват зъбите от връщането им в първоначалната крива позиция.

Самите брекети са неснемаеми. След като се сложат, трябва да се избягват твърдите и лепкави храни. Пре­поръчва се да не се храните с ядки, чипсове или халва, да не пиете газирани напитки, да не дъвчете дъвка, както и да внимавате с някои плодове и зеленчуци. За­ради тези и други характерни особености на лечение­то с брекети, в обществото отдавна битуват мито­ве, които могат да подведат хората, които наистина имат нужда от тях.

Основни митове за брекетите

Едно от най-популярните вярвания е, че лечението с брекети е само за деца. Вярно е, че това е най-под­ходящата възраст за поставяне, тъй като тогава корекциите по челюстта са значително по-лесни. При възрастните хора лечението може да е малко по-продължително и трудно (понякога при струпване се налага изваждане на зъби), но във всички случаи ще е ефективно.

Друго разпространено схващане е, че брекетите при­чиняват кариеси. Това също не е вярно. Да, може да се каже, че носенето им увеличава риска от пробле­ми със зъбите. Това е така, защото поддържането на добра устна хигиена е по-трудно и задържането на хранителни остатъци е често срещано явление. Съ­щевременно обаче съществуват четки, разработени специално за измиване на зъби с брекети. Водата за уста също помага при подобни случаи.

Доскоро един от най-големите страхове на хората с проблемна захапка беше свързан с визията. Разбира се, металните брекети се забелязват отдалеч и не са чак толкова приятна гледка. Но на пазара има и други видове. Някои са направени от изкуствен сапфир и са напълно прозрачни. Други са с керамична основа в пред­ната част и метална в задната. Има и т. нар. лингвал­ни брекети, които се закрепят само във вътрешната част на зъбите. Те са съвсем невидими.

Друг мит е, че брекетите причиняват болка. Някол­ко дни след като се инсталират, е възможно да има дискомфорт. Но след това той отшумява и бързо се привиква към конструкцията.

Алтернативи на брекетите

Брекетите не са единственият метод за лечение на проблемна захапка. Може да се ползват и шини, които са снемаеми, тоест може да ги свалите, когато си по­искате. Те се ползват предимно при лечението на деца, които имат незавършени корени на зъбите или млечни зъби (при лечението с брекети всички зъби трябва да са постоянни). Недостатък на шините e лекият де­фект в говора, но пък хубавото е, че могат да се сва­лят, когато пречат за говорене пред публика напри­мер. Вече съществува ново поколение прозрачни шини, или т. нар. алайнери, изработени от силикон. По принцип те се използват за по-леки деформации.

Според проф. Лаура Андреева – водещ специалист в областта на ортодон­тията у нас, изборът не може да се сведе само до тези два фактора. Тя коментира, че брекетите са най-ма­совият ортодонтски апарат и в повечето случаи работят добре при деца над 10 години. Но не се препо­ръчват при определени заболявания на зъбния емайл. Не винаги и алайне­рите са подходящи. При тежки зъб­но-челюстни деформации се ползва друг вид апаратура, коментира още проф. Андреева. На въпроса: „Какво да изберем – шини или алайнери, и какви са цените на двата вида апа­рата?”, тя заявява категорично:

„Изборът не е на пациента, а на спе­циалиста. Той определя апарата според възраст, тежест на деформацията, състояние на зъбодържащия апарат, социално положение и други специфични фактори. Не трябва да забравяме и индивидуалния подход и деформация. Нека специалистът ортодонт да пред­лага, защото той знае какво е подходящо за конкрет­ния случай!

Ценовите рамки са много различни. Има много скъпи алай­нери и брекети, има и други на разумни цени с добро съот­ношение между качество и цена. Разбира се, има и много евтини, но със съмнително качество”, коментира специалистът.

Д-р Андреева призовава да не се подвеждаме по прека­лено ниски цени, защото „ортодонтията е сложна наука и зад фирми за материали стоят мощни лаборатории за проучване и открития“.

 

текст Илона Аначкова

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!