fbpx

Спомняте ли си прекрасната приказка „Рапунцел“ на братя Грим? Стара история за силата на любовта и победата над злото. Красавицата с безкрайно дълга коса, затворена от зла магьосница във висока кула. Тук няма да обсъждаме в детайли приказката, а една по-страшна история от реалността – т.нар. Синдром на Рапунцел и дългия път към възстановяването от него и причината за появата му.

Какво е синдромът на рапунцел?

Синдромът на Рапунцел е вследствие на рядкото нерв­но заболяване трихотиломания, или още трихофагия – натрапчив импулс за дъвчене, смучене и ядене на собствената коса. Болестта се свързва с обсесив­но-компулсивните разстройства (ОКС), в чиято ос­нова е тревога и страх, че нещо лошо ще се случи. Страдащите от различни ОКС обикновено извършват ирационални повтарящи се действия, с които се оп­итват да разрешат вътрешния конфликт в себе си. Подобен е и случаят със заболелите от трихофагия.

Обикновено разстройството засяга най-често мо­мичета в детска и юношеска възраст. При наличие на тревога или други психологични и психиатрични проблеми те скубят косми от тялото си (най-често от главата, но може и от ръцете, веждите, миглите). След това ги дъвчат и/или поглъщат. В някои случаи заболелите могат да скубят косми от обекти от външната среда, като одеяла, дрехи и дори домашни любимци. Понякога тези дейности са съпроводени и с хапане на устни, дърпане на кожа или гризане на нокти.

Както при други видове подобни разстройства, стра­дащите от трихотиломания се крият и изпитват срам относно това, което правят. Не споделят с ни­кого, като старателно прикриват следите от скуба­нето на косите си, носейки шапки. Това отлага реша­ването на проблема и съответно го задълбочава.

Най-крайният стадий на заболяването може да се оп­редели като това, което наричаме Синдром на Рапун­цел. Той може да доведе дори до смърт. Защо? Тялото ни не може да разгражда косата. Съответно хората, страдащи от трихотиломания, поглъщат голямо ко­личество косми, които попадат в стомаха им, но ос­тават там, образувайки топка, застрашаваща черва­та от запушване. Болните обикновено постъпват за лечение със симптоми като загуба на апетит, гадене и повръщане, болки в корема, анемия. При обстоен пре­глед, който може да включва ендоскопия или компю­търна томография, опитните лекари могат бързо да открият, че причината за тези симптоми не е нищо друго освен топката коса в корема на болния.

Как се лекува синдромът на рапунцел?

При по-леки случаи проблемът може да се реши с лак­сативи, но когато заболяването е по-продължително, се налага оперативна намеса. Сложността на опера­цията зависи от множество фактори като големина на образуванието, което трябва да се извади, тегло и състояние на пациента и т.н. В повечето случаи обаче подобни операции са успешни въпреки трудностите.

Как се лекува трихотиломанията?

Какво следва след оперативната намеса и изваждане­то на топката косми от пациента със Синдрома на Рапунцел? Освобождава се място за „нова порция“ косми, ако не се предприемат сериозни мерки за лекуване на заболяването. Обикновено това става с когнитив­но-поведенческа терапия и/или антидепресанти. Гру­пите за подкрепа също оказват положителен ефект върху лечението (често по интернет, тъй като това е доста рядко нервно разстройство).

Като цяло, когато заболяването се появява в ранна детска възраст, лечението протича по-бързо и успеш­но. При възрастните в много случаи разстройството е вследствие на други психиатрични проблеми и симп­томите са по-продължителни, но има изход от ситу­ацията.

Случаи на синдрома на Рапунцел

Както вече споменахме, трихофагията е много рядко заболяване. Данните относно броя на заболелите са противоречиви, но като цяло са известни около 60 случая. Учудващо, един от тях е в България. През 2016 г. специалисти от варненската болница „Св. Анна“ изваждат трикилограмова топка коса от корема на 12-годишно момиченце. То постъпило в отделението по детска хирургия, след като в друга болница не ус­пели да му поставят правилна диагноза. При интервенцията от стомаха на детето бил изваден безоар с размери 26х27 см.

През септември тази година в Индия лекари извадиха 1.5 кг топка коса от корема на 19-годишно момиче. То страдало от пика – заболяване, при което човек има непреодолимо желание да поглъща различни видове предмети. Освен с коса тя се „хранела“ още с пясък, тебешири и кал. Операцията била тежка, защото мо­мичето било с доста под нормалното тегло и имало редица стомашни разкъсвания.

За съжаление, не всички случаи на Синдрома на Рапун­цел биват успешно лекувани. През 2017 г. във Велико­британия умира 16-годишно момиче. Вследствие на дългогодишно скубане и поглъщане на собствената си коса, тя получава перитонит, като лекарите не успя­ват да я спасят.

Това ни кара отново да се замислим за сериозността на заболяването и да бъдем бдителни. Важно е да об­ръщаме внимание на хората около нас и в случай че забележим тревога, изолация, често носене на шапки или дори невинно изглеждащото въртене на кичур коса, да поговорим с човека до нас. Макар и рядко, заболяване­то може да връхлети именно най-близките ни хора.

Препоръчва се на хората, които имат вредния навик да играят с косата си, да са по-внимателни и в случай на засилване на навика, да потърсят помощ за идентифицирането и справянето с вътрешни проблеми като тревога и страхове.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!