fbpx

Открай време знаем, че с бенките шега не бива. Майки, баби и лели вероятно са ни размахвали пръст или говорили заплашително, когато сме разчесвали бенките по тялото си. Да, бенката е образувание, което трябва да бъде пазено, за да не се превърне в злокачествено и фатално онкологично заболяване. Днес се предлагат различни видове отстраняване на рискови бенки с цел превенция. Съществува и т.нар. естетично премах­ване на бенки.

Защо е необходимо премахване на някои бенки?

Бенката е доброкачествено кожно образувание, в което са съсредоточени голям брой меланоцити, тоест част от пигментните вещества в тялото ни. В редки случаи невусите, както ги наричат медицинските специалисти, не са оцветени и имаме бенки без цвят.

Някои невуси се премахват от чисто естетични причини. Други обаче могат да бъдат причина за едно от най-тежките онкологични заболявания – меланом. Затова те трябва да бъдат отстранени от кожата. Има случаи, в които бенките са на такова място на тялото, при което има много триене – в областите, където се носят колани, сутиени, яки, дрехи с презрамки и др. Тогава бенката е подложена на прекалено много дразнене, тя започва да кърви и се налага отстраняване, за да не се стигне до фатални последствия.

Какви видове бенки съществуват?

Бенките се делят на вродени и придобити. Броят на вродените бенки зависи до голяма степен от наследствени фактори. Възможно е да придобиете бенки, ако се излагате продължително време на слънце или ползвате солариум. До около 30–40-годишна възраст е съвсем нормално да ви се появят нови бенки. Хубаво е те да се наблюдават, защото някои от тях може да имат нужда от специ­ално внимание.

Има различни видове бенки според големината, пигмен­тацията и разположението им по тялото и в дълбочината на кожата. По такива критерии мо­жем да разпознаем и дали трябва да отделяме по-сериозно внимание на някои от тях.

Най-общо казано бенките не превишават 1 см, имат правилна форма и равномерно оцветяване. Когато са по-големи от 1 см, имат неправилна форма и са в повече от един цвят, те се определят като ри­скови и е необходима консултация с лекар.

Трябва да се посъветвате със специалист и при раз­дразнена бенка вследствие на триене от дрехи; кога­то някоя от бенките, които имате, измени размера или цвета си; когато една бенка има различни цветови нюанси като например бледорозово, светлокафяво, светлосиньо или червено.

Посещение при дерматоло­га се налага и при наличие на бенки, които често се излагат на слънце, или при асиметрични бенки (когато една­та половина е раз­лична от другата).

Важно е да се обър­не внимание и на кафеникавите бенки, около които кожата е обезцветена. Нормал­но се появяват в дет­ска или младежка възраст, като при децата е възможно да предхождат болестта витилиго. Когато се наблюда­ват при възрастни, особено след 40-годишна възраст, има по-голяма вероятност за появата на злокачест­вен меланом.

Какви са начините за отстраняване на бенки?

Според мнозина лекари има различни начини за премах­ване на бенки в зависимост от дълбочината на разпо­ложението им в кожата и типа невус (дали е рисков или доброкачествен).

Един от най-популярните методи е т.нар. електроко­агулация. При нея се пуска високочестотен ток, който предизвиква некроза на тъканта, която трябва да се отстрани. Методът е безкръвен, като не се изисква предварителна подготовка и веднага след процедура­та човек може да продължи ежедневните си дейности.

Друг начин е оперативният. Хирур­гическата намеса е задължител­на при бенки, които са разполо­жени по-надълбоко в кожата (не само във външния епидермален слой). Обикновено се изрязва бенката. Операцията остава белези, разбира се, но те могат да бъдат заличени с лазер. При такива случаи е много важен ле­карският професионализъм. Бен­ката трябва да се изреже напълно, за да не може да израсне пак и да се избегне опасността от евентуален досег на лазера до нейни остатъци.

Лазерно премахване на бенки – какво трябва да знаем?

Премахването на бенки с лазер не се смята за подхо­дящ метод за всички видове и обикновено се налага при неестетични доброкачествени образувания. В противен случай, ако някоя от бенките е опасна и има потенциал да се превърне в злокачествена, лазерното третиране може да доведе до развитие на меланом.

Някои специалисти не препоръчват лазерното премах­ване на бенки, защото според тях няма възможност за хистологично изследване преди това. Те приемат хирургичната намеса като единствения метод за пре­махване на такива образувания.

Мнозина специалисти, разбира се, отхвърлят това твърдение, коментирайки, че е възможно точно уста­новяване на състоянието на бенката преди процедура­та. Според тях при предварителен преглед с дигита­лен дерматоскоп лекарят може да прецени кои бенки да бъдат премахнати с лазер и по необходимост да назначи хистологично изследване. Когато стане ясно кои образувания могат да се третират с лазери, се пристъпва към отстраняване.

Ако ще ползвате лазерно премахване на невуси или други кожни образувания (папиломи, брадавици и др.), най-подходящ е есенно-зимният период особено кога­то те са разположени по откритите части на тяло­то.

Най-често процедурите се извършват с т.нар. газов лазер, който произвежда лазерен лъч посредством въглероден диоксид. Той е щадящ, като по време на остраняването предпазва тъканите от инфекция.

Разбира се, процедурите трябва да стават в спе­циализиран дерматологи­чен център от доказани професионалисти. От изключително значение е да следите бенките си и в случай че забележите промяна, да се консулти­рате с лекар. Освен това пазете се от прекомерно излагане на слънце или екстра минути в солариума.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!