fbpx

„Уау!” – такова възклицание трябва да чувате от вашите клиенти, когато видят своите нокти, когато наблюдавате работата на своите преподаватели, когато се докосвате до творенията на мастери, заели призови места на конкурс. Целият смисъл на това изброяване е, че, когато видите такива нокти и им се възхищавате, това означава, че тяхното изпълнение е безупречно! Това е хармония между ръката на клиента с правилното изграждане на нокти.

Но нека първо отговорите на въпроса: „Кога за последно посетихте обучение за повишаване на вашата квалификация?“. Истината е, че вашият метод на работа може отдавна да е остарял и знанията ви да не са достатъчни. А може би въобще не сте учили за тази професия и сте самоуки?! И в двата случая подготовката е крайно недостатъчна, което, от своя страна, влияе върху качеството на вашата работа. Мастерите трябва да създават отчетливи, идеални, геометрични форми, а болшинството правят подобие на такива. Затова понякога ноктите се различават помежду си или, което е още по-лошо, грубите грешки при изграждането влияят на стабилността и здравината им. За да ви стане по-ясно защо има такива резултати, първо потърсете причината за тях.

ФОРМА НА ИЗКУСТВЕНИТЕ НОКТИ (ПОГЛЕД ОТГОРЕ)

Независимо каква форма за изграждане на нокти сте избрали, всяка една от тях има своите изисквания и критерии. Например страните на квадрата трябва да са паралелни, а на стилета – заострени и стеснени. Освен че тази паралелност е задължителна, те трябва да образуват равна линия, която съединява точката, където е ръстът на естествения нокът, с върха на изградения, изкуствен нокът. С други думи, каквато и форма да сте избрали за моделиране, при поглед отгоре тя трябва да изглежда като плоска геометрична форма. Освен това ноктите са обемни и на точните и изящни форми влияят не само паралелността и равнината между страните, а също така равномерно положеният материал (гел или акрил), създаването на конвекс и конкейв, правилното пинчване и още ред други фактори.

ТЕХНИКА НА ПИНЧВАНЕ „СКВИЗИНГ”

Някога съществуваше правилото, че независимо как сте положили материала за изграждане, с пиленето може да поправите всичко. Така твърдяха преподавателите от старата генерация. Но времената се менят и много от тези изказвания вече са изгубили смисъл. В днешно време, за да можеш да направиш технически правилни, изкуствени, изградени нокти, е необходимо да умееш да пинчваш материала. Това е този неизвестен за някои мастери термин, наричан техника „сквизинг”. Благодарение на обновените материали за изграждане идват нови изисквания за направата на изкуствени нокти. Материалът е вече много по-еластичен, с различна консистенция и степен на полимеризация, за да дава възможност да се получават правилни геометрични форми. Оттук идва изводът, че процесът на пинчване на материала пряко влияе на външния изглед на формата на изкуствените нокти. Ако сте пинчвали недостатъчно или прекалено, с пилене няма да може да поправите тази грешка.

ПОСОКА НА ДВИЖЕНИЕ И НАТИСК НА ПИЛАТА ПО ВРЕМЕ НА ПИЛЕНЕ

Ако се загледате в начина, по който пили един мастер, веднага може да определите нивото на неговия про­фесионализъм. Движенията говорят сами по себе си – дали той се е учил, как се е учил, колко отдавна и при кого, чий почерк е усвоил. С появата на техниката „сквизинг” ноктите станаха по-обемни и заедно с това се промениха и движенията в отпиляването.

ДА РАЗГЛЕДАМЕ ДВИЖЕНИЕТО И ПОСОКАТА НА ПИЛАТА В РАБОТАТА НА МАСТЕРА:

  • Посока на пилене от стрес зоната надолу. Това е характерно за старите школи. По този начин се създаваше обем (дебелина) на страничните плоскости за подобряване на стабилността на ноктите. Но тези движения оставят ноктите широки в стрес зоната, а страничните плоскости – закръглени и изпъкнали. Това беше необходимо, когато се използва­ха изкуствени удължители и понякога форми за изграждане, без да се пинчва материалът. Използването на форми за изграждане и популяризацията им промени изискванията в количеството използван материал и най-важни станаха правилната архитектура на нокътя и наличието на арки (конвекс и конкейв), а не дебелината на материала;
  • Пилата в процеса на отпиляване трябва да издава скърцане. Тези звуци произлизат от непрестанното движение на пилата и приплъзването й по изкуствената повърхност. Всяко такова движение отнема материал там, където не ни е нужен. И това влияе на външния вид на формата на изкуствения нокът;
  • Почукване на пилата в работната маса. Това е най-големият феномен в изграждането. Обяснението за това действие е, че така изтупваме праха от пилата. Това всъщност е пълна загуба на време. Такива движения само разсейват мастера от работния процес, после преминават в безсмислен навик, на който даже не обръщаме внимание. Основно така работят маникюристи, които не чувстват пилата като продължение на своята ръка, не я въртят умело, за да сменят зоната на пилене или абразивната повърхност;
  • Промяна на ъгъла на наклон на пилата по време на натиск. Това често не е случайно, но резултатът променя външния вид на ноктопластиката – стеснявате, разширявате или запилявате страничните плоскости и ръбове, препилявате стрес зоната, променяте мястото на апекса, ос­тавяте неравности по повърхността на ноктите и т.н. Неправилното положение на пилата може да развали дори правилно положения материал;
  • Удобна страна. За мастера десничар е удобно да пили отляво и затова максималното количество движения той прави от лявата страна. Натискът на пилата му отляво винаги е по-силен отколкото отдясно. Вследствие на това лявата страна е препилена или дясната – недоизпилена. При левичарите процесът е наобратно;
  • Ос на пръста. Централната ос на пръста показва посоката на из­куствения нокът. При поглед отгоре ноктите трябва да са паралелни, абстрахирайки се от това, че самият пръст може да е крив. При поглед отстрани страничната ос показва дали изкуственият нокът ще бъде вирнат нагоре, равен или надолу в зависимост от растежа на естествения.

УДОБНО ИЛИ ВИДИМО

Болшинството мастери се придържат към твърдението „Така ми е удобно!“. Затова, без да гледат какво пили тяхната пила, се уповават на своята интуиция. Основната причина за това е, че ръката на клиента се намира много близо до масата и мастерът физически не е в състояние да види какво пили. Но това се превръща в груба грешка! Докато работите по този начин, никога няма да направите правилни, геометрични форми. Отпилявайки изкуствените нокти, вие трябва да виждате всички свои движения, за да разберете какво се случва под пилата и коя част от нокътя пилите. За тази цел трябва да повдигнете ръката на клиента по-високо и периодично да въртите нокътя, а не вие да се въртите около ръката.

ЕТАПИ НА ПИЛЕНЕ

Това е още един фактор, който влияе на външния вид на ноктите в работата на един мастер. Отпилявайки един нокът (от начало до край), вие му придавате надлъжна и напречна извивка в арките, създавате форма. Следващият нокът може да прилича на предния, но вече има своя собствена арка и извивка, тъй като е възможна разлика в дебелината на материала. За да направите 10 еднакви, идентични нокти, трябва да пилите поетапно – всяка зона на всичките 10 нокътя поотделно. Така очите привикват към определения критерий и ви помагат да възпроизведете еднакви движения. Нещо повече, това не налага честа промяна на положението на пилата, което ви пести много време от работния процес.

КРИТЕРИИ И ЗОНИ НА ИЗКУСТВЕНИТЕ НОКТИ

Изкуствените нокти, както и естествените имат свои изисквания за правилност на формите, които са съвкупност от зони и критерии. Всички те са взаимосвързани. Грешката в един критерий води до грешки в още минимум два. Правейки грешка при полагането на изграждащия материал, при пинчването и пиленето, това ще се отрази на формата на изкуствените нокти. В основата на критериите е геометрията! Новите и съвременни техники на пилене облекчават и ускоряват процеса на вашата работа. А знанията ви по геометрия влияят на начина ви на изграждане на нокти и водят до създаването на шедьоври във вашата практика, които ще предизвикват реакция и ефект „Уау“!

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!